Güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarınızda profesyonel çözüm ortağınız

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

risk analizi

Etkin bir güvenlik politikasının oluşturulmasının ilk aşaması, kurumunuzun karşılaşabileceği risklerin analizinin doğru yapılması ile başlar.

GLM Grup olarak, güvenlik projesi oluşturmadan önce, konusunda uzman personelimiz ile kurumunuzun güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren, mekana ve kullanım şartlarına uygun, geniş kapsamlı, gerçekçi, verimli ve ekonomik bir risk analizi ve güvenlik projesi hazırlamaktayız.

Risk analizi ve risk yönetiminin temel amacı; kurum ve kuruluşlarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak, tehditleri ortadan kaldıracak veya etkisini azaltacak kontrolleri ilk aşamada tespit etmektir.

GLM Grup, risk analizi sonuçlarına göre güvenlik ihtiyaçlarınızı belirler, kısa, orta ve uzun vadeli güvenlik prosedürlerinizi oluşturur ve üst yönetime sunumunu yapar. Üst yönetime sunulan rapor doğrultusunda fiziki güvenlik ekibini oluşturur, elektronik güvenlik sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirir ve kalite yönetim politikası doğrultusunda periyodik denetimleri gerçekleştirir.

Konusunda uzman ekibimiz tarafından verilen bu hizmetler sayesinde güvenlik riskleri en aza indirilmiş olur.

Risk analizi çalışmaları temel olarak 5 alt başlıkta açıklanabilir

  • Korunacak mekân hakkında bilgilerin toplanması
  • Mekana yönelik genel tehditlerin belirlenmesi
  • Bu tehditlerin risk oluşturma derecesini analizi
  • İlgili mekandaki fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Mekana yönelik oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve üst yönetime sunulması

Fotoğraf Galerisi