Güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarınızda profesyonel çözüm ortağınız

Güvenlik ve Koruma Planlaması

güvenlik ve koruma planlaması

Kurumların korunması ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak 5188 sayılı kanunun 12. maddesine istinaden koruma ve güvenlik planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Tehdit değerlendirmesi ve risk analizlerinden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda, gerekli görülen güvenlik ihtiyaçlarınıza çözüm sağlayacak koruma ve güvenlik planlarını oluşturmaktayız.

GLM Grup olarak, aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırladığımız koruma ve güvenlik planlarını, bağlı bulunduğunuz ilçe sınırlarındaki valiliğe sunmakta ve dosya takibi yapmaktayız.

Aşağıda belirtilen hususlar haricinde, koruma ve güvenlik planının hazırlanacağı kurumun, ürettiği malın ya da hizmetin önemi, bağlı bulunduğu bölgenin coğrafi şartları, güvenlik güçlerine olan uzaklığı ve stratejik önemine bağlı olarak değişebilecek ek hususlar da plana dahil edilmektedir.

Koruma ve güvenlik planında bulunması gerekenler

 • Mekana yönelik genel tehditlerin belirlenmesi
 • Tesis veya alanların yerleşim planı
 • Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı
 • Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
 • Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
 • Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
 • Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı
 • Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası kaçış yollarında alınacak önlemler
 • Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı
 • Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve uygulanacak hareket tarzı
 • Kurum, kuruluş, tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi
 • İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri

Fotoğraf Galerisi