Güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarınızda profesyonel çözüm ortağınız

GLM Grup Çerez Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde GLM Grup Şirketleri (“GLM”) olarak, www.glmgrup.com adresli web sitesini (bundan sonra "Site" olarak da anılacaktır) ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında siz site ziyaretçisi/kullanıcılarının Site aracılığıyla toplanan verilerini ve bu verileri nasıl kullandığımızı açıklamayı amaç edinir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası, münhasıran kişisel verilere ilişkin olup, kişisel veri olarak kabul edilmeyen veriler işbu politika kapsamına girmemektedir.


1. Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Site’nin kullanıcıları, GLM’nin “Site” Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu ve bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. Site’deki bilgiler, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde hazırlanmıştır; mevzuat ve uygulamada olabilecek değişiklikler söz konusu bilgilerin doğruluğunu etkileyebilecektir. Kullanıcılara özel bilgilerin verilmesi durumunda, bu bilgiler, kullanıcıların haberi veya onayı olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır.

Kullanıcılar Gizlilik Politikasına ilişkin soruları olması durumunda Gizlilik Politikası’nda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla GLM ile iletişime geçebilirsiniz.


2. Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

2015 yılı itibariyle 600'ün üzerinde güvenlik ve temizlik personeli ile 200'ün üzerinde kurumsal ve bireysel müşterimize güvenlik ve temizlik hizmeti vermekteyiz.

GLM Grup bünyesinde çalışan tüm personelimize, özel güvenlik hukuku ve kişi hakları, güvenlik tedbirleri, güvenlik sistemleri ve cihazları, temel ilkyardım uygulamaları, olay yeri koruma, sabotaja karşı koyma, genel kolluk kuvvetleri ile ilişkiler, etkili iletişim gibi mesleki eğitimler vermenin yanı sıra iş ilişkileri, liderlik, kişisel zaman yönetimi, ekip performansı, hizmet anlayışı gibi kişisel gelişim konularında da eğitimler vermekteyiz.


2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  • İsmet Paşa Mahallesi Yeşil Cami Sokak No:2-4/11 Bayrampaşa İstanbul adresinde mukim Gelişim Güvenlik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
  • Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sokak No: 8/78 Şişli İstanbul adresinde mukim Gelişim Endüstriyel Temizlik Turizm Gıda ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

GLM, paylaştığınız tüm kişilsel verileri yürütmekte olduğu veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kullanıcıların kişisel verileriin güvenli bir şekilde barındırılması ve kullanıcıların kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kullanıcıların kişisel verileriin Korunmasına yönelik politikamıza https://glmgrup.com/aydinlatma-metni.php sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında kullanıcıların verileri GLM tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır. Site’de yer alan GLM ile iletişime geçmenize ve görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan “Bize Ulaşın” formu Site’de yer alan Çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir kılmamaktadır, lütfen detaylı bilgi aşağıda yer alan Çerez Hakkında Bilgilendirme adlı kısmı inceleyiniz).

Kullanıcıların kişisel verileri, Site’nin ziyareti, Site’de kullanıcılara verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Site aracılığıyla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz ile ürünlerimize / hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Site’nin geliştirilmesi, GLM tarafından hazırlanan haber bülteni v.b. yayın ve içeriklerin gönüllü olarak talep etmeniz halinde sizlere gönderilmesi, mesleki faaliyetlerimiz ile ilgili güncellemelerin tarafınıza bildirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenebilecektir. Bu kapsamda kullanıcıların kişisel verileri GLM tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında ayrıca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek ve diğer hukuki zorunluluklarımızı yerine getirmek için, kullanıcının kendisi tarafından aleniştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir. Yukarıdaki işleme amaçlarına ek olarak açık rızanızı vermeniz halinde Kullanıcıların kişisel verileri size doğrudan pazarlama ve tanıtım amaçlı ileti gönderilmesi ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet anketleri yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.


2.3. Kullanıcıların Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

Kullanıcıların kişisel verileri GLM tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere iş bu Gizlilik Politikası’nda anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, danışmanlık firmaları, ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile kolluk kuvvetleri dâhil olmak üzere mahkeme veya hakem heyeti gibi uyuşmazlık çözmekle yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara ve aktarılabilmektedir.


2.4. Verilerinizin Korunması

GLM, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, ifşa edilmesi değiştirilmesini; verilere yetkisiz erişimi önlemeye çalışır. Web sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kullanıcıların kişisel verilerin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kullanıcıların kişisel verilerini, gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının tam anlamıyla güvenli olduğu garanti edilemez. Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, GLM uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


2.5. Verilerin İşlenme Süresi

Kullanıcıların Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla GLM ile paylaşmış olduğunu kişisel verileri, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.


2.6. Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca GLM’ye başvurarak;
Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kullanıcıların kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiği herhangi bir izni geri alma,
Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet Sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile GLM’e iletebilirsiniz.
Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,
Adres: İsmet Paşa Mahallesi Yeşil Cami Sokak No:2-4/11 Bayrampaşa İstanbul

Aşağıdaki e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,
E-posta adresi: info@glmgrup.com

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. GLM, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.


2.7. Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitemiz cihazınıza bir çerez gönderecektir. Bu çerez, sabit diskinizde saklanan ve bilgisayarınızın web sitemize eriştiğini bize bildiren küçük bir bilgi parçasıdır. Bu çerez sizi doğrudan tanımlama yetisine sahip değildir.

Kişisel bilgilerinizi web sitemizi nasıl kullandığınız bakımından işleyeceğiz ve çerezlerimizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda ve en popüler sayfaların hangileri olduğunu ve site kullanımının hangi zamanlarda zirve yaptığını belirlemek, aynı zamanda İnternet Protokolü (IP) adresleri, yönlendirme yapan web sitesi adresleri, uygulama faaliyet kayıtları ve hata kayıtları gibi içeriği iyileştirmek ve web sitemizin navigasyonunu daha kolay hale getirmek için kullandığımız diğer bilgileri elde etmek amacıyla kullanırız.

GLM; sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve web sitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanıcıların web sitemiz ile etkileşimleri hakkında trend bilgileri edinmek için Google Analytics ve benzeri araçları kullanmaktadır. Google Analytics, ziyaretçi etkileşimlerini rapor etmek için birinci şahıs çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler mevcut ziyaretin hangi saatte yapıldığı, ziyaretçinin siteyi daha önceden ziyaret edip etmediği ve ziyaretçiyi web sitesine yönlendiren sitenin hangisi olduğu gibi bilgilerin saklanması için kullanılırlar. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi, Google’ın Gizlilik Politikası bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin.

Çerezleri kullanmak istemiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar genellikle tarayıcınız için "seçenekler" veya "tercihler" menüsünde bulunur. Daha fazla bilgiye tarayıcınızın çerez ayarları bölümünden (Internet Explorer’da çerez ayarları, Chrome'da çerez ayarları, Firefox'ta çerez ayarları ve Safari'de çerez ayarları) erişebilirsiniz.

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için sitemizde çerezler kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.